IF

Porodično pravo

Zastupanje u oblastima porodicnog prava:

 • zastupanje u postupcima razvoda braka.
 • zastupanje u postupcima utvrđivanja ili osporavanja očinstva
 • zastupanje u sporovima vezanim za vršenje roditeljskog prava
 • zastupanje u sporovima u vezi podele imovine stečene u toku trajanja braka
 • sastavljenjem bračnih ugovora vezanih za uređenje imovinskih odnosa u braku
 • zastupanje u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti
 • zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
 • zastupanje u sporovima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica
 • Metode

  Pravne oblasti su podeljene po kategorijama kako bi naši klijenti lakše pronašli svoj problem i kako bi im bio dodoljen najbolji strucnjak iz te oblasti.

  Čovek od poverenja i stručnjak iz oblasti krivičnog i privrednog prava omogući ce Vam da ostvarite svoja prava i zaštitite svoje interese na adekvatan nacin.

  Sigurnost i znanje su osobine koje su najveća preporuka za zastupanje pravnih interesa u svim sferama domaćeg i međunarodnog prava.