IF

Krivično pravo

Za krivično pravo i prekršaje u sledećim oblastima:

 • odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim Sudovima u postupcima klasičnog, privrednog i organizovanog kriminala.
 • pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi.
 • zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
 • ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova protiv svih odluka sudova
 • podnošenje ustavnih žalbi
 • pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti kao i zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
 • zastupanje klijenata u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
 • zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
 • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.
 • Metode

  Pravne oblasti su podeljene po kategorijama kako bi naši klijenti lakše pronašli svoj problem i kako bi im bio dodoljen najbolji strucnjak iz te oblasti.

  Čovek od poverenja i stručnjak iz oblasti krivičnog i privrednog prava omogući ce Vam da ostvarite svoja prava i zaštitite svoje interese na adekvatan nacin.

  Sigurnost i znanje su osobine koje su najveća preporuka za zastupanje pravnih interesa u svim sferama domaćeg i međunarodnog prava.