IF

Građansko pravo

Zastupanje u oblasti gradjanskog prava:

 • Sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova i sl.
 • Zastupanje fizičkih lica u parničnim postupcima pred svim domađim i međunarodnim sudovima.
 • zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi, strah, povrede ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.)
 • sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o franšizi, sastavljanje svih vrsta profesionalnih ugovora i dr.)
 • zastupanje u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanje u sudskim sporovima pred domaćim sudovima, u vezi sa primenom, raskidom ili poništajem ugovora.
 • zastupanje u postupcima naplate potraživanja
 • Metode

  Pravne oblasti su podeljene po kategorijama kako bi naši klijenti lakše pronašli svoj problem i kako bi im bio dodoljen najbolji strucnjak iz te oblasti.

  Čovek od poverenja i stručnjak iz oblasti krivičnog i privrednog prava omogući ce Vam da ostvarite svoja prava i zaštitite svoje interese na adekvatan nacin.

  Sigurnost i znanje su osobine koje su najveća preporuka za zastupanje pravnih interesa u svim sferama domaćeg i međunarodnog prava.